Tiger Reserves of India & Tiger Reserves in India

0
375
tiger reserves in india

Tiger Reserves of India & Tiger Reserves in India

 

In this post we share about tiger reserves in India. Total 50 tiger reserves in India . Madhya pradesh has the highest number of tigers

List of Tiger Reserve
S.No. Tiger Reserves State
1. Bandipur (1973–74) Karnataka
2. Corbett (1973–74) Uttarakhand
3. Kanha (1973–74) Madhya Pradesh
4. Manas (1973–74) Assam
5. Melghat (1973–74) Maharashtra
6. Palamau (1973–74) Jharkhand
7. Ranthambore (1973–74) Rajasthan
8. Similipal (1973–74) Odisha
9. Sunderbans (1973–74) West Bengal
10. Periyar (1978–79) Kerala
11. Sariska (1978–79) Rajasthan
12. Buxa (1982–83) West Bengal
13. Indravati (1982–83) Chhattisgarh
14. Namdapha (1982–83) Arunachal Pradesh
15. Dudhwa (1987–88) Uttar Pradesh
16. Kalakad-Mundanthurai (1988–89) Tamil Nadu
17. Valmiki (1989–90) Bihar
18. Pench (1992–93) Madhya Pradesh
19. Tadoba-Andhari (1993–94) Maharashtra
20. Bandhavgarh (1993–94) Madhya Pradesh
21. Panna (1994–95) Madhya Pradesh
22. Dampa (1994–95) Mizoram
23. Bhadra (1998–99) Karnataka
24. Pench (1998–99) Maharashtra
25. Pakke or Pakhui (1999-2000) Arunachal Pradesh
26. Nameri (1999-2000) Assam
27. Satpura (1999-2000) Madhya Pradesh
28. Anamalai (2008–09) Tamil Nadu
29. Udanti-Sitanadi (2008–09) Chhattisgarh
30. Satkosia (2008–09) Odisha
31. Kaziranga (2008–09) Assam
32. Achanakmar (2008–09) Chhattisgarh
33. Dandeli-Anshi Tiger Reserve(Kali) (2008–09) Karnataka
34. Sanjay-Dubri (2008–09) Madhya Pradesh
35. Mudumalai (2008–09) Tamil Nadu
36. Nagarahole (2008–09) Karnataka
37. Parambikulam (2008–09) Kerala
38. Sahyadri (2009–10) Maharashtra
39. Biligiri Ranganatha Temple (2010–11) Karnataka
40. Kawal (2012–13) Telangana
41. Sathyamangalam (2013–14) Tamil Nadu
42. Mukandra Hills (2013–14) Rajasthan
43. Nawegaon-Nagzira (2013–14) Maharashtra
44. Nagarjunsagar Srisailam (1982–83) Andhra Pradesh
45. Amrabad (2014) Telangana
46. Pilibhit (2014) Uttar Pradesh
47. Bor (2014) Maharashtra
48. Rajaji (2015) Uttarakhand
49. Orang (2016) Assam
50. Kamlang (2016) Arunachal Pradesh

Tags : tiger reserves of India, how many tiger reserves in India, tiger reserves in India upsc, how many tiger reserves are there in India.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here